דף הבית   English
*שם מלא
*דוא''ל
*טלפון
*עיר מגורים
אשמח לקבל עדכונים מאגודת ניצן. בכל עת ניתן להסיר את כתובתך
facebook nitzan page link
אגודת ניצן > ייעוץ מדעי

יעוץ מדעי

פרופ' מלכה מרגלית היא פרופ' מן המניין לחינוך באוניברסיטת תל-אביב משנת 1994, ופסיכולוגית מומחית (מדריכה) בפסיכולוגיה חינוכית ושיקומית.  פרופ' מלכה מרגלית סיימה את לימודי התואר השלישי באוניברסיטת לונדון בשנת 1975 (Child Development), תואר ראשון ושני באוניברסיטת תל-אביב (פסיכולוגיה).    

מחקריה מתמקדים בחקר התפקוד וההסתגלות של תלמידים עם צרכים חינוכיים מיוחדים כגון ליקויי למידה,
תוך בחינת יחסי הגומלין בין תהליכים רגשיים לתהליכי חשיבה ולמידה. היא חוקרת את מאפייני הבדידות של התלמידים בקבוצות גיל שונות, דרכי התמודדותם עם קשיים חברתיים והתנהגותיים, בהתייחס לתהליכי התפתחות בסביבה הבית ספרית והמשפחתית.  המחקרים השונים בתלמידים עם ליקויי למידה ממקדים עניין במאמצים של התלמידים להצלחה. 

לאחרונה, כחלק מהליווי המחקרי של תהליך השינוי בטיפול בתלמידים עם ליקויי למידה במערכת החינוך, היא בודקת את משמעות "ההתאמות לבחינות בגרות" הן במשמעות הרגשית והחברתית (בנוסף ללימודית) כפי שנתפסים על ידי התלמידים והן כביטוי לשונות בגישות הטיפול של בתי ספר.

תרומה לחברה הישראלית

למחקריה של פרופ' מרגלית יש תרומה חשובה ביותר בתחום החינוך בישראל, ולפעולותיה יש תרומה מרכזית בחינוכם של תלמידים עם צרכים מיוחדים:

בתחום הטיפול בתלמידים עם ליקויי הלמידה היא עמדה בראש וועדה ציבורית שמינו שר החינוך ושר המדע בשנת 1997 ושהביאה לשינויים מהפכניים בהכרה, בזיהוי ובטיפול בתלמידים אלו החל מגיל טרום ביה"ס ועד ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה. הדו"ח של הוועדה הפך להיות "מורה הדרך" של המערכת החינוכית, ופרופ' מרגלית המשיכה ללוות את השינויים בתחום זה, ולקדמם על ידי מחקר מלווה ומעריך, ייעוץ למעצבי מדיניות ומפתחי שירותים, לאיגודי הורים ולמערכות חינוך גדולות כרשת אורט, עריכת כנסים לאנשי מקצוע ולמשפחות.

הייחוד בתרומתה הוא בראש ובראשונה בהתמקדות, לא בתחומי הלקות וקשיי התפקוד, אלא בקידום יכולת התלמידים לגייס כוחות, למקד מאמצים ולהגיע להישגים ולפתח תקווה להצלחה. כמו כן, גישתה מדגישה את חשיבות הביסוס המחקרי למעשה החינוכי, וההתמחות המקצועית של המחנכים והמטפלים החינוכיים.

בתחום החינוך המיוחד בישראל יש לפרופ' מרגלית תרומה ייחודית בארבעה תחומים מרכזיים בחברה הישראלית:

1.      בקידום השילוב של תלמידים עם צרכים מיוחדים.

2.      בקידום הבחינה המחקרית של מערכת החינוך המיוחד.

3.      בהעצמה של משפחות ואיגודי הורים.

4.      בקידום ההתמקצעות של מורים ומטפלים והלימוד של גישות ותפיסות חדשניות 

שילוב
בתחום שילובם של תלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה, פרופ' מרגלית מייעצת לגופים השונים בשאלות השילוב. כמו כן, מסקנות הוועדה הציבורית ושעמדה בראשה, שמונתה ב-1999 על ידי שר החינוך לבחון את יישום חוק החינוך המיוחד, היו התשתית לחוק השילוב, וועדת החינוך של הכנסת נעזרה בפרופ' מרגלית בדיונים שעצבו את החוק. 


מחקר
פרופ' מרגלית קדמה את הבחינה המחקרית בחינוך המיוחד כבסיס לקבלת החלטות ולהכנסת שיטות חינוך וטיפול. לדוגמא כיושב ראש של וועדת המחקר בקרן שלם היא מקדמת את המחקר בתחום הפיגור השכלי, תוך עידוד להכנסת טכנולוגיה למערכת של החינוך המיוחד ובדיקה מתמידה של גישות להפחתת "הפער הדיגיטאלי". כמו כן, היא יזמה את הקמת הארכיון לחינוך מיוחד במסגרת ביה"ס לחינוך באוניברסיטת תל-אביב, על מנת לשמר את המורשת של העבר, לקדם מחקרים היסטוריים בצד פיתוח תפיסות חדשניות. עם זאת, היא מקדמת תהליכי התחדשות בטיפול בתלמידים עם צרכים מיוחדים, ומסייעת להקמת מרכזי מחקר במסגרות חינוכיות / טיפוליות כגון מרכז "שלוה" בירושלים.


העצמה להורים וקשרים עם ניצן
פרופ' מרגלית נמצאת בקשר מתמשך רב שנים עם ניצן וכן עם איגודי הורים רבים, כביטוי להכרתה בחשיבות של העצמת המשפחות לקידום ההסתגלות והגדילה של התלמידים. ביוזמתה התפתחו השתלמויות בתחום ליקויי למידה ובתחומים נוספים של תלמידים עם צרכים מיוחדים באוניברסיטת תל-אביב. כן היא יועצת למט"ח  להקמת אתר אינטרנטי להורים, ולקדם שימושי טכנולוגיה חדשניים בחינוך המיוחד.


השתלמויות וכנסים למורים
פרופ' מרגלית יוזמת ועורכת השתלמויות למורים על מנת לקדם את הידע שלהם במחקרים חדשים וגישות מתקדמות לתלמידים עם צרכים מיוחדים.