דף הבית   English
*שם מלא
*דוא''ל
*טלפון
*עיר מגורים
אשמח לקבל עדכונים מאגודת ניצן. בכל עת ניתן להסיר את כתובתך
facebook nitzan page link
ניצן לצעירים > דוח ברוקדייל: עתיד בטוח

דוח ברוקדייל: עתיד בטוח לצעירים

דוח מחקר המסכם את התוכנית עתיד בטוח לצעירים – צעירים עם הפרעות קשב וריכוז ושילובם בעולם העבודה של אגודת ניצן בשיתוף הקרן למפעלים מיוחדים של המוסד לביטוח לאומי. 

אוכלוסיית היעד של התוכנית היא צעירים בני 35-20 עם השכלה נמוכה, ללא הכשרה מקצועית מוגדרת, וללא ניסיון מקצועי יציב. מטרת התוכנית לפתח מודל מקצועי שיגדיל את סיכוייהם להשתלב היטב ובאופן יציב בעולם העבודה, והיא כוללת אבחון כישורי למידה, אבחון קשב ואבחון תעסוקה, סמינר בנושא השלכות הלקות בעולם העבודה, ליווי אישי וקבוצתי, השמה בעבודה וליווי בעבודה.

התוכנית פעלה בתל-אביב וחדרה, והשתתפו בה חברת אשנב, מכון לכל אדם יש שביל, עמותת תפוח, מרכז צעירים חדרה ושירות התעסוקה מחוז דן. בוועדת ההיגוי של התוכנית השתתפו גם נציגים של השירות לנוער וצעירים במשרד הרווחה, מומחים מהאקדמיה, ונציגי הקרן למפעלים מיוחדים ואגף השיקום בביטוח הלאומי.

חשוב להדגיש שמן המחקר עולה שהתוכנית הגיעה לאוכלוסיית היעד שלה( 80% מן המשתתפים היו עם הפרעות קשב וריכוז ו 57%- עם לקות למידה). עוד מצא המחקר שהסמינר בנושא הפרעות קשב ולקות למידה נמצא בעל ערך רב ביותר למשתתפים. למחקר היו מסקנות והמלצות רבות בנוגע למאפייני המשתתפים, למרכיבי התוכנית ולניהולה, ואין ספק שאנו נמצאים בפתחה של דרך להבנת חסמים נוספים לתעסוקה של קבוצות סיכון. 

    לצפייה בדו"ח לחץ כאן

ברוקדיל תמונה