דף הבית   English
*שם מלא
*דוא''ל
*טלפון
*עיר מגורים
אשמח לקבל עדכונים מאגודת ניצן. בכל עת ניתן להסיר את כתובתך
facebook nitzan page link
ניצן לצעירים > אבחונים

אבחוני בוגרים

 

אבחון דידקטי כללי בעברית
אבחון זה חיוני כבסיס לכל בדיקה של תחומי הלמידה. מטרתו לבדוק בראש ובראשונה באם קיימת לקות למידה. האבחון בודק יכולות קוגניטיביות (חשיבה ועיבוד מידע, זיכרון, קשב והתארגנות), וכן את כישורי הקריאה, הבנת הנקרא והכתיבה בעברית.


אבחון דידקטי במתמטיקה
מטרת האבחון לבדוק קיומה של לקות בסיסית במתמטיקה (דיסקלקוליה). האבחון מתמקד בבדיקת יכולות החשיבה המתמטית, רמת הידע ביסודות המתמטיקה, בביצוע חישובים ובהבנה מרחבית, בהתאם לנדרש בקבוצת הגיל. אבחון זה נערך בהמשך לאבחון דידקטי כללי.


אבחון דידקטי באנגלית
מטרת האבחון לבדוק את השלכות לקות הלמידה על לימוד שפה שניה. האבחון מיועד לתלמידים החשים קשיים בלימוד השפה האנגלית. אבחון זה בודק את רמת הידע, אוצר-המלים וכישורי הקריאה, הבנת הנקרא והכתיבה באנגלית, בהתאם לנדרש בקבוצת הגיל. אבחון זה נערך בהמשך לאבחון דידקטי כללי.


אבחון פסיכולוגי
מטרת האבחון להעריך את הפוטנציאל האינטלקטואלי, ולבדוק השפעות רגשיות וקוגניטיביות על תהליכי למידה. האבחון כולל הערכת מנת משכל ובדיקה מפורטת של התפקוד הרגשי.


אבחון לקראת מבחני G-MAT, SAT
מטרת האבחון לאשר התאמות בדרכי היבחנות במבחני ה- G-MAT, SAT האמריקניים. האבחון כולל בדיקת התפקוד בקריאה וכתיבה בעברית ובאנגלית, וכן בדיקת התפקוד במתמטיקה. אבחון זה נערך ע"י פסיכולוגית בעלת הרשאה לאבחון פסיכולוגי לפי הדרישות הנהוגות בארה"ב.


אבחונים לאיתור הפרעת קשב וריכוז

ראיון מקיף - מפגש עם איש צוות מומחה, המתקיים לאחר מילוי שאלונים מפורטים. בתהליך זה נאסף מידע מקיף לגבי הרקע הלימודי, הפסיכולוגי והפיזיולגי של הפונה.

הערכה פסיכיאטרית - בדיקה קלינית המיועדת לבדיקת קיומן של הפרעות רפואיות ו/או רגשיות נלוות ולהשפעתן על תהליכי הלמידה ולהתוויית טיפול בהתאם לנדרש. הבדיקה תיערך ע"י מומחים בתחום.
ההערכה מתייחסת למכלול המידע שנאסף ויוצרת אינטגרציה של מכלול הנתונים.

בדיקת קשב ממחושבת - בדיקה המשמשת ככלי עזר לאיתור הפרעות קשב וריכוז באמצעות בדיקת היכולת של הנבדק לעמוד במטלה מתמשכת ומשעממת יחסית. בדיקה זו הנעשית בעזרת מחשב, מבוססת על ניתוח התגובה לגירויים השונים המופיעים על המסך כמו השמטות, תוספות שגויות וכדומה.
במידה ואותרה בעיית קשב וריכוז בשלב הראשון של המבדק, ניתן להשתמש בבדיקה זו להערכת יעילות הטיפול התרופתי.

שירותים נוספים

שיחת ייעוץ עם מאבחן/נת דידקטי/ת
מטרת שיחת הייעוץ לאפשר לפונה ו/או לבני משפחתו להסתייע במאבחן/נת דידקטי/ת להתייעצות בנושאים שונים הנוגעים לתפקוד בתחום הלימודי, התעסוקתי והיומיומי. פונה שעבר אבחון דידקטי יכול להתייעץ בהרחבה גם באשר לבניית תכנית טיפול מתאימה, לדיאלוג עם גורמים רלוונטיים (כגון: מוסדות חינוך, מקום עבודה וכד'). השירות ניתן לכל פונה, שלא בכפוף לקיום אבחון דידקטי.

שיחת ייעוץ עם פסיכולוג/ית
מטרת שיחת הייעוץ לאפשר לפונה ו/או לבני משפחתו להסתייע בפסיכולוג לשם הרחבת ההבנה באשר להשפעות של גורמים רגשיים על התפקוד בתחומי הלימודים, החברה והתעסוקה. השירות ניתן גם למי שלא עבר אבחון פסיכולוגי.

 

לתיאום אבחון וטיפול אנא פנה לסניף ניצן המקומי - לרשימת הסניפים לחץ כאן.

במידה ואין סניף במקום מגורייך, אנא פנה למרכז הארצי, טל' 03-5372266.